+420 222 511 658

Náš přístup

    Home / Náš přístup

Náš přístup

 

Odběr krve ze žíly u 14ti měsíčního Maxe.  Kouzlo je jednoduché. Pediatrie potřebuje více času na dětského pacienta a jeho rodinu.

Standardy vize, která je alfou a omegou naší práce je Child Friendly Healthcare Initiative (CFHI):

Naše první ordinace pro děti se jmenovala M4MED. Cílem ambulance bylo a je vybudovat v prostředí českého zdravotního systému  dětem přátelskou ambulantní péči. CFHI je projekt zdravotní péče, který se zabývá fyzickými, psychickými a emocionálními potřebami dětí a jejich rodin.

Návštěva v některé ordinaci, nemocnici nebo na klinice je stále děsivý a traumatický zážitek pro mnoho dětí a jejich rodiny po celém světě. Iniciativa, pomocí úmluvy Organizace spojených národů o právech dítěte, definuje pro děti ve zdravotní péči podporou určitými standardy, které zahrnují všechny aspekty poskytování zdravotní péče o děti. Jde o doporučené postupy pro poskytovatele zdravotní péče a jsou vlastně povinnou součástí každého zdravotnického kontaktu s těhotnou ženou nebo dítětem a jeho rodinou. Tyto postupy jsou celosvětově používané a platí v případě kontaktu s dětským pacientem v domácnosti, v ambulantním zdravotnickém zařízení, nebo v obytném zdravotnického zařízení, jako je nemocnice.

Healthcare Iniciativa se zaměřuje na:

  • snížení strachu, úzkosti a utrpení dětí a jejich rodin ve zdravotnickém zařízení,
  • zlepšení jejich celkového zážitku z péče o zdraví,
  • snížení celkové nemocnosti  u dětí.

Odkazy:

Miriam Götzová: Dětem přátelská zdravotní péče – nedostižný cíl ambulantního pediatra v českém zdravotnictví?

Josef Havlík: Quo vadis české dětské lékařství?

Robert Mendelson: Jak pečovat o zdraví svého dítěte…navzdory lékaři?